• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Ανώγεια
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κομψή Περικοκλάδα
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία ανθισμένης Κομψής Περικοκλάδας, Convolvulus elegantissimus, στα Ανώγεια Κρήτης, Ελλάδα. Έρπων ή αναρριχώμενο πολυετές φυτό. Αρκετά εξαπλωμένο στην Κρήτη σε χέρσα και καλλιεργούμενα χωράφια, χαμηλού υψομέτρου.