• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούλιος 2008
Κότσυφας
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία ενός ανώριμου Κότσυφα, Turdus merula, που, όπως και το ώριμο θηλυκό, έχει σκούρο καφέ φτέρωμα και καφέ-κίτρινο ράμφος. Στην Κρήτη, τα τελευταία χρόνια, οι πληθυσμοί του έχουν αυξηθεί σε καλλιέργειες, οικισμούς και πάρκα πόλεων.