• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Φράγμα Δαμανίων
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούλιος 2008
Πορφυροτσικνιάς
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ποτάμια
Διόραμα Εκβολές

Φωτογραφία Πορφυροτσικνιά, Ardea purpurea. Πρώτη παρατήρηση πουλιού στο νέο φράγμα Δαμιανών, Κρήτη, Ελλάδα.