• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Νοέμβριος 2008
Λευκοσουσουράδα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Αλπικό οικοσύστημα
Διόραμα Ακτές
Διόραμα Εκβολές
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία Λευκοσουσουράδας, Motacilla alba. Πολύ κοινή σουσουράδα στην Ελλάδα. Παρατηρείται σε μεγάλους αριθμούς το χειμώνα όταν πολλά άτομα έρχονται από τη βόρεια Ευρώπη. Φωλιάζει σε ακτές, βραχονησίδες, υγροτόπους και στα ψηλά βουνά.