• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Νοέμβριος 2008
Κοκκινοκελάδα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Κοκκινοκελάδας, Anthus cervinus. Η κοκκινοκελάδα αναπαράγεται στην ζώνη της τούνδρας και της τάιγκας στην Ευρασία ενώ ξεχειμωνιάζει στην νότια Αφρική με λίγα άτομα να μένουν το χειμώνα και στη Μεσόγειο. Από νωρίς την άνοιξη, καθώς περνάει από την Ελλάδα αποκτά σιγά σιγά το κοκκινωπό λαιμό και στήθος, όπως αυτό το πουλί που φωτογραφήθηκε Μάρτιο στην Κρήτη.