• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Γάζι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κότσυφας
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία φωλιάς Κότσυφα, Turdus merula. Στην Κρήτη, τα τελευταία χρόνια, οι πληθυσμοί του έχουν αυξηθεί σε καλλιέργειες, οικισμούς και πάρκα πόλεων.