• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νήσος Αντικύθηρα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούλιος 2008
Δεντροκελάδα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Μέθοδος στο πεδίο

Φωτογραφία Δεντροκελάδας, Anthus trivialis. Για τα μεγάλα ταξίδια των εντομογάφων πουλιών σαν την δεντροκελάδα είναι αναγκαία η αποθήκη λίπους στο δέρμα τους.