• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κάργια
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Κάργιας, Corvus monedula. Πολύ κοινωνική και αρκετά θορυβώδης η Κάργια. Σε πολλά μέρη εξοικειωμένη στην ανθρώπινη παρουσία φωλιάζει σε κτίρια, γέφυρες και νταμάρια. Αλλά αποικίες παρατηρούνται και σε φαράγγια μακριά από ανθρώπινες κατασκευές.