• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Οροπέδιο Γιους Κάμπος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2007
Καλλιέργειες
Οικοσύστημα
Άλλα
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία με καλλιέργειες στον κάμπο της Ηούς (Γιους Κάμπος), Κρήτη.