• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Μονή Ασωμάτων
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λυγαριά
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Λυγαριά, Vitex agnus-castus, στη Μονή Ασωμάτων, Κρήτη.