• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Παρδί
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάιος 2008
Μαυρολαίμης
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία Μαυρολαίμη, Saxicola rubicola. Το ταξινομικό καθεστώς των Μαυρολαίμηδων είναι πολύπλοκο. Τελευταίες γενετικές έρευνες παρέχουν επαρκείς ενδείξεις για να θεωρήσουμε τον Ευρωπαϊκό πληθυσμό διακριτό ως "S. rubicola", ενώ τον ανατολικό Ευρασιατικό ως "S. maurus". Το παλιό όνομα "S. torquatus" αφορά πλέον τα Αφρικανικά υποείδη.