• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Παρδί
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάιος 2008
Πρίνος
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Πρίνος ή Πουρνάρι, Quercus coccifera, σε υπερβοσκημένη μορφή, στο φυσικό του περιβάλλον. Η αειθαλής αυτή βελανιδιά με τα αγκαθωτά φύλλα, έχει μεγάλη ποικιλομορφία στο μέγεθος. Υπό διαφορετικές συνθήκες μπορούμε να την δούμε σαν μικρό θάμνο, αλλά και σαν τεράστιο δένδρο. Σε σχέση με τις άλλες βελανιδιές, είναι πολύ ανθεκτική στην ξηρασία.