• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Φαράγγι Πατσού
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κάργια
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα απόκρημνων βράχων

Φωτογραφία που δείχνει Κάργιες, Corvus monedula, να φωλιάζουν σε κάθετα βράχια, φαράγγια αλλά και σε παλιά κάστρα, μεγάλα κτίρια, συνήθως πολλές μαζί, σε αποικίες.