• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ήπειρος, Φαράγγι Βίκου
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούλιος 2006
Οικοσύστημα
Άλλα

Φωτογραφία από τμήμα του ποταμού στο φαράγγι του Βίκου, Ήπειρος.