• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Κύπρος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Δεκέμβριος 2008
Φραγκολίνα
Ορνιθόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Οικοσύστημα οπληφόρων (Κύπρος)

Φωτογραφία Φραγκολίνας, Francolinus francolinus. Χαρακτηριστικό σκαλιστικό ορνιθόμορφο της Μέσης Ανατολής, σε εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση. Στην Κύπρο αρκετά κοινό, κάποτε υπήρχε και σε Ελληνικά νησιά όπως η Σάμος και η Κρήτη, όπου έχει πλέον εξαφανιστεί.