• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Κύπρος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Νοέμβριος 2008
Κισσόκουκος
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Κισσόκουκων, Clamator glandarius. Με την καρακάξα σχηματίζει ένα πολύ παράδοξο ζευγάρι ξενιστή – παρασίτου. Αν και οι κοινοί κούκοι παρασιτούν σε εντομοφάγα πουλιά ο κισσόκουκος παρασιτεί μόνο φωλιές της Kαρακάξας, όπου αφήνει τα αυγά του. Στην Κύπρο είναι καλοκαιρινός επισκέπτης.