• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Κύπρος, Φράγμα Κούρη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Erosion
Γεωλογικοί σχηματισμοί
Άλλα

Φωτογραφία διάβρωσης του πυθμένα του ποταμού Κούρη, Κύπρος, λόγω αποξήρανσής του με τη δημιουργία φράγματος.