• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Οροπέδιο Ομαλού
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αστοιβίδα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία Αστοιβίδας, Sarcopoterium spinosum, στην αρχή της καρποφορίας. Είναι ένας πολυετής χαμηλός μαξιλαρόμορφος θάμνος χαρακτηριστικός των φρυγανικών οικοσυστημάτων των νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας. Ο διμορφισμός των φύλλων του, του επιτρέπει να επιβιώνει σε ξηροθερμικά περιβάλλοντα, ενώ εξαπλώνεται πολύ εύκολα μετά από πυρκαγιές.