• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Οροπέδιο Ομαλού, Σπήλαιο Τζανή
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ασφένταμος
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Κρητικό Σφεντάμι, Acer sempervirens, στα Λευκά Όρη Χανίων Κρήτης. Είναι φυλλοβόλο, σχετικά μικρού μεγέθους δένδρο, αρκετά συνηθισμένο σε ορεινές περιοχές (πάνω από 200 m υψόμετρο). Τα φύλλα του το φθινόπωρο παίρνουν εντυπωσιακά χρώματα (κόκκινα, κίτρινα).