• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Λίμνη Αγιάς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κρυπτοτσικνιάς
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ποτάμια
Διόραμα Εκβολές

Φωτογραφία Κρυπτοτσικνιά, Ardeola ralloides. Αν και όταν πετάει οι φτερούγες είναι κάτασπρες και θυμίζουν λευκοτσικνιά - όταν στέκεται ο χρωματισμός του είναι πολλές φορές στο χρώμα της υγροτοπικής βλάστησης και καταφέρνει να κρύβεται καλά, όταν το θελήσει!