• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Λίμνη Αγιάς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λευκοτσικνιάς
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ποτάμια
Διόραμα Εκβολές

Φωτογραφία Λευκοτσικνιά, Egretta garzetta. Είναι κοινός επισκέπτης μικρών υγροτόπων στα νησιά, όπου μερικές φορές διαχειμάζει. Ο Λευκοτσικνιάς φωλιάζει σε αποικίες πάνω σε ψηλά δέντρα κατά μήκος των ποταμών και των εκβολών ποταμών στην περιοχή της Μεσογείου.