• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Σπήλαιο Καρούμπες
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Αύγουστος 2008
Σπήλαιο
Γεωλογικοί σχηματισμοί
Άλλα

Φωτογραφία από μικρές λίμνες (γκουρ) σε σπήλαιο στην ανατολική Κρήτη.