• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Όρος Γιούχτας
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Όρνιο
Γύπας
Σκάρα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Όρνιων (ή Γύπας ή Σκάρα ή Κανναβός), Gyps fulvus, που πετούν στο όρος Γιούχτας, Κρήτη.