• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Ζώμινθος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τρικοκιά
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία Τρικοκιάς, Crataegus monogyna, σε καρποφορία, στην Κρήτη, Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό δένδρο, που δημιουργεί μικρές συστάδες. Στην Κρήτη φυτρώνει σε πετρώδη εδάφη, και ανάμεσα σε χωράφια, μέχρι τα 1.500 μ. υψόμετρο. Οι καρποί του είναι εδώδιμοι.