• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Οροπέδιο Νίδα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Σεπτέμβριος 2006
Κεντούκλα
Ψυχανθή
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα λιβαδιού
Αλπικό οικοσύστημα

Φωτογραφία του φυτού Κεντούκλα, Astracantha cretica, που είναι ένας αγκαθωτός μαξιλαρόμορφος θάμνος, ενδημικός των ορεινών περιοχών της Κρήτης. Συχνά φυτρώνει σε υπερβοσκημένες περιοχές.