• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Οροπέδιο Νίδα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τρικοκιά
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα μακκί
Οικοσύστημα στο δασοόριο

Φωτογραφία Τρικοκιάς, Crataegus monogyna, σε καρποφορία, στην Κρήτη, Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό δένδρο, που δημιουργεί μικρές συστάδες. Στην Κρήτη φυτρώνει σε πετρώδη εδάφη, και ανάμεσα σε χωράφια, μέχρι τα 1.500 μ. υψόμετρο. Οι καρποί του είναι εδώδιμοι.