• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Λιβύη, Algwalish
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάιος 2007
Μπούφος Φαραώ
Γλαυκόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Μέθοδος στο πεδίο

Φωτογραφία όπου ζωολόγος του ΜΦΙΚ συλλέγει εμέσματα από φωλιά Ερημόμπουφου, Bubo ascalaphus, στη Λιβύη.