• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Λιβύη, Κίκλα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2007
Erosion
Γεωλογικοί σχηματισμοί
Άλλα

Φωτογραφία όπου φαίνεται διάβρωση από νερό σε ημιέρημο στη Λιβύη.