• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Πιερία, Οροσειρά Πιέρια
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δάσος φυλλοβόλων
Δάσος
Οικοσύστημα
Άλλα
Οικοσύστημα φυλλοβόλου δάσους

Φωτογραφία από δάσος φυλλοβόλων στα Πιέρια Όρη, Ελλάδα.