• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Φλώρινα, Νυμφαίο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δάσος φυλλοβόλων
Δάσος
Οικοσύστημα
Άλλα
Οικοσύστημα φυλλοβόλου δάσους

Φωτογραφία χειμωνιάτικου τοπίου από φυλλοβόλο δάσος στο Νυμφαίο, Ήπειρος.