• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κορινθία, Μαυροβούνι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Αύγουστος 1998
Πεταλούδες
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία της πεταλούδας Aricia agestis, που ρουφάει το νέκταρ των λουλουδιών.