• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Μεταξύ Αμαρίου και Κουρουτών
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Σεπτέμβριος 2007
Κρητική Βαλεριάνα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Κρητική Βαλεριάνα, Valeriana asarifolia, στην θέση μεταξύ των χωριών Αμαρίου και Κουρουτών στο νομό Ρεθύμνου.