• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Μεταξύ Αμαρίου και Κουρουτών
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Σεπτέμβριος 2007
Γιγαντορχιδέα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία ανθισμένης Γιγαντορχιδέας, Barlia robertiana, στο Ρέθυμνο Κρήτης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ορχιδέα της Ελλάδας. Μπορεί να ξεπεράσει και το μισό μέτρο ύψος. Φυτρώνει σε όλη σχεδόν την Ελλάδα και γενικότερα στη Μεσόγειο, σε ποικίλα οικοσυστήματα.