• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Μεταξύ Αμαρίου και Κουρουτών
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Σεπτέμβριος 2007
Νησιώτικη πέρδικα
Ορνιθόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης
Διόραμα Οικοσύστημα οπληφόρων (Κύπρος)
Ερευνότοπος

Φωτογραφία Νησιώτικης πέρδικας Alectoris chukar, που συναντάται σε ξηρές περιοχές με αραιή βλάστηση από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τις ψηλότερες κορυφές των βουνών της ανατολικής Μεσογείου περιλαμβάνοντας την Κρήτη και πολλά νησιά του Αιγαίου.