• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Μεταξύ Αμαρίου και Κουρουτών
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Σεπτέμβριος 2007
Πρίνος
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Πρίνος ή Πουρνάρι, Quercus coccifera, στο φυσικό του περιβάλλον. Η αειθαλής αυτή βελανιδιά με τα αγκαθωτά φύλλα, έχει μεγάλη ποικιλομορφία στο μέγεθος. Υπό διαφορετικές συνθήκες μπορούμε να την δούμε σαν μικρό θάμνο, αλλά και σαν τεράστιο δένδρο. Σε σχέση με τις άλλες βελανιδιές, είναι πολύ ανθεκτική στην ξηρασία.