• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ήπειρος, Ιωάννινα, Ζίτσα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Παρόχθια βλάστηση
Οικοσύστημα
Άλλα
Οικοσύστημα ρυακιού

Φωτογραφία με παρόχθια βλάστηση στη Ζίτσα, Ήπειρος.