• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ήπειρος, Ιωάννινα, Λίμνη Παμβώτιδα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Καστανοκέφαλος Γλάρος
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Καστανοκέφαλου Γλάρου, Chroicocephalus ridibundus. Εκατοντάδες χιλιάδες καστανοκέφαλοι γλάροι διαχειμάζουν στην Ελλάδα, σε υγροτόπους και αγροτικές εκτάσεις.