• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ήπειρος, Ιωάννινα, Λίμνη Παμβώτιδα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Καστανοκέφαλος Γλάρος
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία Καστανοκέφαλου Γλάρου, Chroicocephalus ridibundus. Στο τέλος του χειμώνα οι Καστανοκέφαλοι Γλάροι αποκτούν το χαρακτηριστικό αναπαραγωγικό τους χρώμα στο κεφάλι ενώ το ράμφος και τα πόδια "βάφονται" έντονα σκούρα κόκκινα.