• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ήπειρος, Ιωάννινα, Βοϊδομάτης ποταμός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Φεβρουάριος 2003
Οικοσύστημα
Άλλα
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία από τον ποταμό Βοϊδομάτη στην Ήπειρο.