• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αγκαθοποντικός
Τρωκτικά
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία με μωρά Αγκαθοποντικού, Acomys cahirinus minous, ενός μικρόσωμου τρωκτικού, πού ζει στην Κρήτη. Τα θηλυκά κυοφορούν για 5 με 6 εβδομάδες, διάστημα ασυνήθιστα μεγάλο για ποντίκι. Κατά τη διάρκεια της γέννας άλλα θηλυκά καθαρίζουν και βοηθούν τη μητέρα. Τα μωρά γεννιούνται καλά αναπτυγμένα με τα μάτια τους ανοιχτά.