Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Βραζιλία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αχάτης
Πέτρωμα
Γεωλογία
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από ορυκτό Αχάτης. Είναι μία μη κρυσταλλική μορφή του χαλαζία. Είναι πολύ διαδεδομένο ορυκτό και το συναντάμε σε όλα σχεδόν τα χρώματα. Συνήθως βρίσκεται σε αδιάφανη μορφή.