• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Φαράγγι Χα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Φαράγγι
Γεωλογικοί σχηματισμοί
Άλλα

Φωτογραφία όπου φαίνεται η έξοδος του φαραγγιού Χα, Κρήτη, καθώς και η επιφάνεια ενός ρήγματος.