• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θράκη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κόκκινο ελάφι
Ελαφοειδή
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Δάσος οξιάς ηπειρωτικής Ελλάδας
Διόραμα Μικτό δάσος ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Κόκκινου ελαφιού Cervus elaphus. Σήμερα οι μοναδικοί βιώσιμοι πληθυσμοί του Κόκκινου Ελαφιού στην Ελλάδα βρίσκονται στη Ροδόπη και στην Πάρνηθα ενώ στο παρελθόν ήταν αρκετά διαδεδομένο, σχεδόν σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα.