Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Discovery center
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2007
Τσαλαπετεινός
Κορακόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Τσαλαπετεινού, Upupa epops. Φωλιάζει σε κουφάλες δέντρων και τρύπες βράχων αλλά και κτισμάτων. Διαχειμάζει στην Αφρική. Σε αυτή τη φωτογραφία τον βλέπουμε στο έδαφος όπου και τρέφεται με διάφορα έντομα και σκουλήκια.