Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Discovery center
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2007
Μαυροπετρίτης
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία Μαυροπετρίτη, Falco eleonorae, ενός μεταναστευτικού γερακιού που ξεχειμωνιάζει στη Μαδαγασκάρη. Από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου απαντάται σε παράκτιες περιοχές και νησιά της Μεσογείου, όπου και αναπαράγεται. Κυνηγά μικρά μεταναστευτικά πουλιά, που διασχίζουν τη Μεσόγειο το φθινόπωρο, για να ταΐσει τους νεοσσούς του. Η Ελλάδα φιλοξενεί το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του.