Κατηγορία φωτογραφίας:
Discovery center
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2007
Μελισσοφάγος
Κορακόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Ερευνότοπος
Διόραμα Εκβολές

Φωτογραφία Μελισσοφάγου, Merops apiaster, που είναι το πιο πολύχρωμο πουλί της Ευρώπης. Φωλιάζει σε κάθετες όχθες ποταμών ή εκβολών, όπου ανοίγει τρύπες στην άργιλο ή τη σκληρή άμμο.