Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πετροτουρλίδα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Πετροτουρλίδας, Burhinus oedicnemus. Αντίθετα από τους στενούς συγγενείς του, αυτό το χαραδριόμορφο είδος προτιμά αρκετά ξηρές περιοχές, όπως ανοικτούς φρυγανότοπους και ξεροχώραφα. Είναι πιο ενεργό τη νύχτα και γίνεται αντιληπτό από τη διαπεραστική φωνή του. Φωλιάζει στην Κρήτη, σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου, στη Λευκάδα και σε αρκετές παράκτιες και χαμηλού υψομέτρου ηπειρωτικές περιοχές.