• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Κυκλάδες, Νήσος Κίμωλος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ζώα
Αρθρόποδα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία του λιθοβιόμορφου χειλόποδου Eupolybothrus litoralis. Το είδος αυτό είναι το μεγαλύτερο σε μήκος λιθοβιόμορφο χειλόποδο που εξαπλώνεται στην περιοχή της Μεσογείου. Το μήκος του κυμαίνεται από 4 έως 5 εκατοστά. Είναι κοινό σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, όπως και σε ολόκληρο το Αιγαίο. Έχει 15 ζεύγη ποδιών. Μεταφέρεται πολύ εύκολα με το χώμα και γι’ αυτό συναντάται σε περιοχές με έντονη την παρουσία του ανθρώπου (αγροί, καλλιέργειες, οικισμοί, βοσκοτόπια). Είναι σαρκοφάγο και τρέφεται με μικρότερα ζώα του εδάφους. Ζει κυρίως κάτω από πέτρες και κάτω από πεσμένους κορμούς δέντρων. Παραμένει δραστήριο σχεδόν όλο το χρόνο.