• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Δωδεκάνησα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κίσσα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Κίσσας, Garrulus glandarius. Η κίσσα είναι πολύ σπάνιο πουλί στο νότιο Αιγαίο και διατηρεί μόνο δύο απομονωμένους μόνιμους πληθυσμούς σε δρυοδάση της Κρήτης, της Ρόδου και της Κω. Τρέφεται κατά κύριο λόγο με τα βελανίδια. Σε αντίθεση με πληθυσμούς της Ευρώπης, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη η παρουσία της κίσσας είναι σχετικά ανεξάρτητη από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.