• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2007
Ωχροστριτσίδα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία ουράς Ωχροστριτσίδας, Induna pallida. Δύσκολα εντοπίζεται, περισσότερο γίνεται φανερό από τη φωνή του.